Дипломна робота з господарського права

 

На сьогоднішній день тематика дипломних, магістерських робіт з господарського права ( господарського процесу ) може бути  різноманітною.

Отже, ми візьмемо одну з тем дипломної роботи і спробуємо її коротко розкрити. А тема ця - умови трансформації додаткових  заходів у заходи щодо забезпечення позову в господарському процесі.

Існує особлива група обставин, що підлягає розгляду в зв'язку із застосуванням запобіжних заходів в господарському процесі України - це умови трансформації запобіжних заходів до заходів щодо забезпечення позову. Законодавство містить норму, відповідно до якої при належному зверненні заявника з позовом, за яким були прийняті запобіжні заходи, останні зберігають свою дію в якості заходів забезпечення позову.

Застосування запобіжних заходів в господарському процесі досліджуються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема, даному питанню приділено увагу Є. А. Беляневич , М. А. Бояринцева , О. А. Воловик , В. С. Щербиною , Н. В. Павлової , З. Т. Новічкової та ін. У той же час правове забезпечення реалізації запобіжних заходів після пред'явлення позову не є предметом окремого дослідження.

Метою дипломної роботи з господарського права може бути дослідження і виявлення умов трансформації запобіжних заходів до заходів щодо забезпечення позову.

Як уже зазначено на початку, в якості умови продовження дії забезпечувальних заходів законодавець називає пред'явлення позову. Дана вимога вказує на основну умову трансформації запобіжних заходів, в теж час пред'явлення позову не виступає критерієм правильності запобіжних заходів . Необхідність виконання даної вимоги встановлюється чинності законодавчого припису для внесення ясності у відносини між сторонами, вступу процесу в його нормальний перебіг з поширенням всіх передбачених позовної процесуальної формою гарантій .

Продовження дії запобіжних заходів в якості заходів щодо забезпечення позову буде процесуально обгрунтованим, якщо будуть дотримані всі відповідні умови. При цьому продовження дії запобіжних заходів можливе, якщо вони дійсно відносяться до досліджуваних судом спірних відносин. Трансформація не може мати місце в силу пред'явлення абстрактного позову заявником , а тільки якщо позов має відношення до попереджувальних заходів .

Дипломна робота з господарського права повинна розкрити питання про те, яким же має бути позов, щоб забезпечення продовжило свою дію ? Насамперед заявник повинен звернутися до суду з вимогою, на забезпечення якого були спрямовані попереджувальні заходи. Інакше кажучи, між застосованими судом заходами і заявленій  у позовній заяві вимогою повинна бути достатній зв'язок. Які ж критерії визначення цього зв'язку?

Складність вирішення питання полягає в тому, що спочатку має місце застосування засобу забезпечення ефективності позову, а потім - сам позов. Таким чином, спираючись  на раніше складений план дипломної роботи , потрібно встановити , чи це домагання створювало загрозу порушення права або заподіяння тих збитків заявнику, від яких його захистили попереджувальні заходи. Певні труднощі обумовлені тим, що у заяві про застосування запобіжних заходів заявник вказує вимога, яка буде предметом судового захисту в найзагальніших рисах. Елементи позову, які індивідуалізують його з достатньою точністю - предмет , підстава , зміст , сторони - на момент застосування запобіжних заходів відомі не в повному обсязі.

Це викликає певні труднощі в судовій практиці. Так, можна навести наступний приклад. Місцевим господарським судом задоволено заяву про вжиття запобіжних заходів у вигляді витребування документів та накладення арешту на майно особи, щодо якої такі заходи застосовуються.

Згодом заявником подано позов, який не був розглянутий у рамках справи про застосування запобіжних заходів, за яким було відкрито інше провадження.

У дипломній роботі слід відзначити, що на думку колегії Вищого Господарського Суду України, такі дії неприпустимі і суперечать положенням розділу V Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК ), оскільки розгляд поданого в порядку ст. 433 ГПК України позову можливий лише в рамках провадження, відкритого за підсумками  вивчення заяви про вжиття запобіжних заходів.

Коментований приклад вказує, що в даному випадку судом першої інстанції не розглядалося питання про наявність достатнього зв'язку між попереджувальними заходами і поданим позовом. Ігнорування зазначеного чинника призвело до того , що судом позов розглядався без урахування прийнятих запобіжних заходів, що, безсумнівно , відбивається обмеженням прав суб'єктів господарювання .

Зазначена умова трансформації запобіжних заходів у заходи щодо забезпечення позову грунтується на властивості єдності , незмінності спірного правовідносини . Це ми згадаємо в дипломній роботі з господарського права. Розвиваючись , проходячи певні етапи розгляду , спірне ставлення в будь-який момент судочинства є одним і тим же. Незмінність правовідносини проявляється у стабільності його складових елементів . Отже, єдність спірних правовідносин, як основа правомірності трансформації запобіжних заходів , можлива при встановленні збіги елементів правовідносини.

У науковій літературі має місце спір щодо елементів позову. Аналіз представлених у науці думок свідчить , що цілі індивідуалізації найбільшою мірою відповідає концепція , що виділяє в якості елементів позову боку, предмет і зміст. Будучи індивідуалізованими  ознаками позову, названі елементи позначають зміст внутрішнього сталості спірних правовідносин і не стільки є умоглядними теоретичними конструкціями, скільки виконують практично - прикладну роль диференціації господарських спорів.

Отже, базисом вирішення  проблеми встановлення внутрішньої єдності правовідносин в їх  розвитку від застосування запобіжних заходів до позову є збіг таких елементів, як сторони, предмету і підстав.

Дипломна робота повинна грунтуватися на фактах.

У продовження виникає проблема встановлення « зворотньої»  єдності , обумовлена тим , що попереджувальні заходи мають місце до того , як визначаються з достатньою чіткістю зазначені елементи спірного правовідносини . При цьому позов є головним і визначальним чинником , оскільки відбувається перевірка відповідності запобіжних заходів позовом , а не навпаки. На це вказує і характер наслідків : факт невідповідності запобіжних заходів пред'явленим позовом не впливає на сам позов , а має значення лише для пре ¬ дупредітельних заходів . Тому процес встановлення відповідності запобіжних заходів позовною правоотношению носить ретроспективний характер.

Суб'єкти правовідносин у виробництві по застосуванню запобіжних заходів є відповідно заявником та особою , щодо якої ці заходи застосовуються. Це ми повинні згадати в своїй дипломній роботі з господарського процесу. В ідеалі у пред'явленому позові заявник повинен бути позивачем , а особа , щодо якої застосовано запобіжні заходи , - відповідачем. Однак не порушить тотожності правовідносин наявність співучасті на стороні як позивача , так і відповідача . Наявність співпозивачів або співвідповідачів не змінює правового статусу суб'єкта і не впливає на його права та обов'язки по відношенню до протилежної сторони .

Крім того , встановлення єдності спірного правовідносини ускладнюється сприйняттям початкового вимоги щодо заходів, спрямованих на його забезпечення , тобто сприйняття цілого через його частину. Запобіжні заходи , застосовані господарським судом , безумовно , індивідуалізують правовідносини , проте не настільки точно , як це робить позов . Такі складові правовідносини , як конкретний розмір вимоги , вичерпний перелік фактів, що становлять правову підставу позову , норми права , якими обгрунтоване вимога , - уточнюються вже на етапі подачі позовної заяви. Більше того , позов протягом його розгляду може змінюватися , зберігаючи своє внутрішнє тотожність .

Таким чином, при встановленні достатнього зв'язку запобіжних заходів з пред'явленим позовом необхідно визначити єдність спірних правовідносин: тих , які обумовлювали застосування запобіжних заходів і тих, які призвели до пред'явлення позову. Для цього суд повинен провести аналіз елементів правовідносини: суб'єктів , об'єкта і змісту .

Отже,  наша дипломна робота з господарського права (суть) коротко викладена.

 Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ