Предмет
Вид работы

Тема: Приватні видавництва в Україні

Предмет:Видавнича справа
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:34 стр.
Ціна:150 грн.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..3

Розділ 1 Становлення та розвиток приватних видавництв у Україні………..5

1.1  Приватні видавництва за часів незалежності України……………….5

1.2  Організаційні аспекти діяльності сучасних приватних видавництв...9

                   1.3  Правове  забезпечення   функціонування та діяльності  приватних видавництв  в Україні ………………………………………………………….11

Розділ 2  Професійна діяльність приватних видавництв в Україні…………11

2.1 Загальні риси професійної діяльності приватних видавництв……….14

2.2 Характеристика напрямків діяльності  провідних  приватних видавництв України…………………………………………………………….19

2.3 Особливості якісної та кількісної структури видань  приватних видавництв……………………………………………………..25

Висновки………………………………………………………………………...29

Список використаної літератури………………………………………………32

Додатки………………………………………………………………………….34

 

 

Вступ

 

Актуальність теми дослідження. Створення і розвиток незалежної держави, як стверджує історичний досвід, починалися з об’єднання народонаселення ідеєю державності, з формування і виховання тієї духовної єдності, що дозволяє усвідомити велич поставленої мети і породжує прагнення подолати усі перепони на шляху до її досягнення.

Першим і чи не найголовнішим чинником такого об’єднання і духовного зростання була, є і буде національна книга. Саме вона уособлює найважливіший елемент життя суспільства, який має найбільший вплив на формування світогляду народу і створення політичного іміджу країни на міжнародній арені. Сьогодні видавничо-поліграфічний комплекс (ВПК) відіграє важливу роль у формуванні і розвитку інформаційної політики нашої держави. Серед усіх галузей народного господарства ВПК займає специфічне місце, оскільки є синтезом виробництва і культури. Завдяки поліграфічним технологіям широкі верстви населення прилучаються до надбань науки і культури, літератури і мистецтва, забезпечуються конституційні права та інтереси громадян у сфері інформації. Тому розвиток приватних структур у галузі поліграфії та видавничої справи набуває суттєвого значення для розбудови нашої незалежної держави.

Як свідчить світовий досвід, саме приватний сектор є надійною основою, головним структуроутворювальним елементом конкурентно-ринкового середовища, важливою рушійною силою розвитку економічної системи. Рухливий і динамічний приватний  сектор сприяє розв’язанню низки соціально-економічних проблем, розширює можливості працевлаштування населення і повнішого задоволення потреб споживачів. Тому актуальність і необхідність розв'язання проблем, що стосуються підвищення ефективності функціонування приватних  структур у видавничо-поліграфічному комплексі, визначили й обумовили вибір теми роботи, завдання та структуру дослідження.

Мета дослідження  -  розглянути розвиток та професійну діяльність приватних видавництв в Україні.

Об’єкт дослідження – видавнича та поліграфічна справа.

Предмет дослідження – приватні видавництва.

Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

¾                  розглянути особливості функціонування приватних  видавництв за часів незалежності України;

¾                  розглянути організаційні аспекти діяльності сучасних приватних видавництв;

¾                  визначити правове  забезпечення   функціонування та діяльності  приватних видавництв  в Україні;

¾                  сформулювати загальні риси професійної діяльності приватних видавництв;

¾                  охарактеризувати  напрямки діяльності  провідних  приватних видавництв України;

¾                  розглянути  особливості якісної та кількісної моделі  структури видань приватних  видавництв.

 

………………………………

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Закон України "Про видавничу справу": За станом на 20 березня 2004р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2004. — 20с. — (Серія "Закони України").

2.   Бутенко А. О.  Перспективи виходу українських видавничо-поліграфічних підприємств на міжнародний ринок // Вісник. — Черкаси, 2007. — Вип.103: Серія: Економічні науки. — С.118–125.

3.   Видавнича справа в Україні. 1991-1996: Держ. бібліогр. покажч. / Книжкова палата України / О.О. Федотова (уклад.). — К., 1996. — 32с.

4.   Витязев Ф.И. Частные издательства в Советской России. Пг., 1921 г.

5.   Білецька Н.П.  Підприємництво в структурах видавничо-поліграфічного комплексу України // Палітра друку. – 1999. – №1.–  С.20.

6.   Ефективність підприємництва у видавничо-поліграфічному комплексі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Н.П. Білецька; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

7.   Індутна К. І.  Аналіз ефективності засобів державного регулювання видавничої справи в Україні // Вісник. — Черкаси, 2007. — Вип.103: Серія: Економічні науки. — С.20–25.

8.   Костик Є.  Діяльність кооперативно-приватних видавництв в умовах радянської цензури // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. — К., 2004. — Вип.11. — С.274–292.

9.   Овсієнко-Миронова Г. В.  Основні функції управління видавничою справою в Україні // Вісник. — Запоріжжя, 2004. — N2 (27). — С.135–141.

10. Супрун Л.В. Основи видавничої справи: навч. посіб. для студ. спец. "Журналістика" / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76с.

11. Кузнякова Т.В. Правові засади державного регулювання книговидання в Україні // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (16). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – С. 80 – 86.

12. Миронова Г. В.  Проблеми удосконалення управління видавничою справою в Україні // Вісник. — Х., 2003. — Вип.23. — С.198–202.

13. Пушак Г. І.  Деякі аспекти відносин видавництв і друкарень України в сучасних умовах господарювання // Українська академія друкарства. Наукові записки. — Львів, 2001. — Вип.4. — С.45–46.

14. Сербіна О. І.  Стан законодавчого забезпечення видавничої справи в Україні на сучасному етапі // Питання культурології. — К., 2007. — Вип.20. — С.152–157.

15. Тимошик М.С. Історія видавничої справи: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів. якінавчаються за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування". — К. : НВЦ Наша культура і наука, 2003. — 496с.

16. Холод З.М., Білецька Н.П. Про методику комплексної оцінки ефективності функціонування підприємницьких структур у ВПК // Матеріали звітн. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів. – Львів: Українська академія друкарства. – 1999. – С.154. Особистий внесок автора: розробка методів аналізу та оцінки фінансового стану підприємницьких структур.

17. Штангрет А. М.  Ключові аспекти розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України // Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2008. — Вип. 7–8 (86–87). — С. 61–65.

18. http://uabooks.info/ua/ukrainian_association_publishers/  -  Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів

19. www.bpress.com.ua/ru/market/82 - Структура рынка печатных СМИ Украины On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ