Предмет
Вид работы

Тема: Особливості поведінки споживача в умовах трансформації економіки

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:контрольна
Об’єм роботи:14 стр.
Ціна:35 грн.

Зміст

Особливості поведінки споживача в умовах трансформації економіки………………………………………………3

Висновки…………………………………………………………………..11

Список використаної літератури…………………………………….......14

 

Особливості поведінки споживача в умовах трансформації економіки

 

Зробивши свій історичний вибір і пройшовши досить тривалий і суперечний період самостійного розвитку, з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин Україна знову стоїть на економічному роздоріжжі.

Згідно з універсальною концепцією для успішної економічної діяльності країн, що знаходяться у стадії ринкової трансформації, необхідна лібералізація торгівлі, реструктуризація економіки за рахунок приватизації, макроекономічна стабілізація з подальшим економічним зростанням.

Однак у нас не спрацював, здавалось би зрозумілий механізм “низька інфляція – зростання виробництва”, не реалізованою залишилась промислова і соціальна політика, поглибилась фінансова і, особливо інвестиційна криза.

 В умовах трансформації економіки смаки та уподобання споживача почали  змінюватися.

Беручи до уваги положення про те, що ринкова економіка повинна бути орієнтованою на споживача, надзвичайно важливо і для виробника, і для споживача знати основні тенденції і закони поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, оскільки дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. В створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX ст.: Г. Госсен і Э. Энгель (Німеччина), К. Менгер і Э. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Эджуорт (Англія) і ін………………………………………….

 

Висновки

 

Область споживання - це та сфера, в якій ми найбільш швидко вливаємося в загальну капіталістичну цивілізацію. В Україні багато всякого роду проблем, пов'язаних з демографією, законами і т.д. Але в області споживацької поведінки Україна мало чим відрізняється від західного споживацького ринку, в загальносвітовий ринок ми вливаємося гладко. У нас хіба що трохи менше грошей. Основна різниця в споживанні полягає, в основному, в його об'ємах. Важче піддається зміні сервіс, але і в цьому напрямі Україна зробила гігантський стрибок.

В умовах трансформації економіки - основна спрямованість соціальних реформ –  це забезпечення зростання вагомості і домінуючої ролі доходів від трудової діяльності. Необхідно запровадити систему пріоритетів в економічній політиці, забезпечивши досягнення суттєвих змін в пропорціях доходу на користь заробітної плати, державного бюджету і виробничих інвестицій.

Ні проведення реформ заявлених, ні будь-яка їх корекція, ні реформування на принципово інших засадах неможливі, якщо політика не базується на економічному консенсусі. В його основу повинні бути закладені принципи: врахування поточних і перспективних, індивідуальних та суспільних інтересів; рівноправності всіх в умовах розвитку і в отриманні результатів суспільного прогресу; демократичності розвитку із реальною участю людей в прийнятті рішень, що впливають на їх життя.

Ідеально, щоб і в перехідних умовах трансформаційної економіки, економічний консенсус був суспільно конституйованим, а не кон’юнктурним. Для цього необхідно становлення і конструктивна взаємодія всіх інститутів держави і ринку – усталених, прозорих і зрозумілих у своїй діяльності для споживачів продукції. ……………………………………..

 

Список використаної літератури

 

Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.

Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України. К.: Наукова думка, 2004. – 317с.

Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – К.: Вид. центр «Академія», 2005. – 502 с.

Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін. За ред. А. А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001. – 456 с.

Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебник / Отв. ред. Г. Н. Климко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Знання-Прес, 2001. – 396 с.

Основи економічної теорії : Підручник для  студ. вищ. навч. закладів / Ю.В. Ніколенко, М.М. Віденко, А.В. Шегда та ін. – 3- тє вид. – К.: ЦУЛ, 2003. – 539 с.

Слинько Д. Тормозной путь // Экономические известия. – 2005. – 18 июня.

Україна у цифрах: 2004.Статистичний довідник // Державний комітет статистики України. Київ: Вид-во «Консультант», 2005 -263с.

Уразов А.У. Основи економічної теорії / Навч. посібник / А.У. Уразов, П.В. Маслак, І.В. Саух; Житомір, ін-т МАУП. – К, 2005. – 323 с.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – 829с.


 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ