Предмет
Вид работы

Тема: Законодавство України про регулювання господарської діяльності підприємств

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:контрольна
Об’єм роботи:18 стр.
Ціна:45 грн.

Зміст

ВСТУП …………………………………………………………………...3

Законодавство України про регулювання господарської діяльності підприємств. Господарський кодекс…………………….....5

Нормування оборотних коштів підприємства. Проблеми їх нестачі та поповнення в сучасних умовах господарювання…………..8

Форми раціональної організації (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, диверсифікація та конверсія) виробництва………………………………………………………………11

Практична частина…………………………………………………………..14

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………16

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………18

 

ВСТУП

 

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Основним  елементів ринкового господарства є підприємство.

Протягом останніх років тривалого становлення ринкової системи господарювання, активніше здійснювалися економічні реформи, виявлялися нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.

Підприємства є основною ланкою, де відбувається ринкова трансформація економіки. Воно являє собою виробничо-технологічну, організаційну й економічну єдність.

 

Практична частина

 

Задача 1

У звітному році собівартість товарної продукції підприєм¬ства становила 650,8 тис. грн, що визначило затрати на 1 грн товарної продукції на рівні 0,89 грн. Наступного року затрати на 1 грн товарної продукції плануються на рівні 0,85 грн. Обсяг виробництва і збуту продукції має зрости на 8 %. Визначити очікувану собівартість товарної продукції на наступний рік.

Задача 2

Річний обсяг виробництва деталей на підприємстві 220 тис. шт. Трудомісткість виробництва однієї деталі — 0,4 нормо-год. Три¬валість зміни — 8 год, режим роботи — однозмінний. Втрати робочого часу очікуються на рівні 3 % номінального фонду. Норма виробітку виконується на 100 %. Як зміниться коефіцієнт виконання норми виробітку, якщо за таких самих умов зменши¬ти кількість працюючих на 4 особи? Розрахунки провести, ви¬ходячи з того, що в розрахунковому році 360 робочих днів.

 

ВИСНОВКИ

 

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання.

Економіка підприємства спирається  не тільки на власні логіку й зміст, а й на вихідні методологічні положення суміжних економічних дисциплін.

Організаційно підприємство являє собою первинною ланкою економіки, виробничу одиницю народного господарства з визначеною внутрішньою структурою, зовнішнім середовищем, закономірностями функціонування і розвитку.  Організаційна система підприємства включає його виробничу й організаційну структуру керування підприємством, а також зв'язку між виробництвом і керуванням, між підприємством і зовнішніми організаціями.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.  Господарський кодекс України. — К.: Атіка, 2003.

2. Україна. Закони. Нове законодавство України / Уклад. Ю. П.  Єлісовенко. — К.: Махаон, 2003.

Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2002.

 Економіка підприємства: Навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. - К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, 2001.

 Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.

 Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко та ін.; За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2001.

Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприєм¬ства: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003.

 Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприєм¬ства: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2003.

 Харів П. С. Економіка підприємства: 36. задач і тестів: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2001.


 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ