Предмет
Вид работы

Тема: Гроші, фінанси та кредит у добу директорії

Предмет:Економічна історія
Вид роботи:контрольна
Об’єм роботи:21 стр.
Ціна:40 грн.

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………… .3

1.       Грошовий обіг у добу директорії………………………………………… 4

2.       Недержавні грошові емісії в 1917-1920 рр…………………………10

3.       Фінансово-кредитна система директорії………………………………16

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..20

Список використаної літератури…………………………………...21

 

 ВСТУП

  Обставини склалися таким чином, що територія України довгий час входила до складу інших держав і користувалася їх грошима. Лише зі створенням Української Народної Республіки (УНР) почалися зміни.

  Україна до 1917 р. не мала своєї державності, її фінансово-грошова система була прив'язана до систем держав, до складу яких входили її землі.

  Зміна політичної влади в Україні у грудні 1918р. сповільнила реформування грошово-банківської системи. Утворена Директорія у складі  В. Винниченка (голови), С. Петлюри, Ф. Швеця, А. Макаренка,                        П. Андрієвського перебрала владу від Ради міністрів Української Держави, і 26 грудня було призначено перший уряд Директо­рії УНР - Раду народних міністрів. У новоствореному уряді обов'язки міністра фінансів попервах виконував Василь Мазуренко, а згодом було запропоновано на цю посаду Петра Климовича. Одначе він не прибув до Києва, і міністром став Борис Мартос. Крім нього, цю посаду обіймали М. Кривецький, X. Барановський, а відповідні обов'язки виконували П. Відибіда та А. Маршинський.

Мета контрольної роботи – сформувати уявлення про розвиток грошових одиниць, фінансів та кредиту у добу директорії, визначивши, які саме грошові знаки були випущені, у якій кількості та в яких містах; розглянути основну класифікацію недержавних грошових емісій, вказавши орієнтовану суму емісій. 

 

1.  Грошовий обіг у добу директорії

 

 На засіданні  постійно діючої  комісії при Міністерстві фінансів із питань грошової реформи, до складу якої входили В. Мазуренко, проф.   С. Остапенко, проф. М. Туган-Барановський та ін., Б. Мар¬тос запропонував проект закону про державну грошову одиницю. Цей законопроект містив такі положення.

І. Єдиним законним платіжним засобом на території УНР ви¬значалася гривня (або карбованець).

2. Всі гроші чужих держав позбавлялися права бути законним платіжним засобом.

3. Російські царські й думські гроші по 500 і 1000 руб. уневажнювалися, і Українська Державна скарбниця, Державний банк та інші державні установи припиняли їх приймання.

4. Російські гроші від І до 100 рублів підлягають виміні на укра¬їнську валюту за термінів і умов:.......

 

2.  Недержавні грошові емісії на в 1917-1920 рр.

 

          Усі недержавні випуски бон можна класифікувати за чотирма ос¬новними критеріями (див. Рис. 1). Як видно зданих рисунка, емітентами виступали, насамперед, населені пункти. Першим містом на території України, яке у XX ст. випустило свої бони, був Львів.......

 

 

3.  Фінансово-кредитна система директорії

 

У добу визвольних змагань українського народу серед вітчиз¬няних грошей в обігу перебували білети і знаки Державної скарбни¬ці, державні кредитові білети, номіновані в карбованцях і гривнях, та розмінні марки (шаги).

Емісію кредитових білетів закріпив закон від 19 грудня 1917р. До створення золотого запасу вони забезпечувалися всім майном УНР та прибутками від державних монополій. Кредитові білети випускалися в карбованцях, які містили 17,424 частки золота і від¬повідали 200 шагам. Першими українськими паперовими грішми стали 100 крб., які надійшли в обіг 5 січня 1918 р........

 

ВИСНОВКИ

Вивчаючи історію грошового обігу України у добу директорії, можна зробити наступні висновки:

1. Нововведенням уряду Української Держави гетьмана Скоро¬падського став випуск білетів Державної скарбниці. Хоча за своїм призначенням це були облігації, які мали приносити в рік 3,6 % до¬ходу, вони та купони до них використовувались у готівкових розра¬хунках. Загальний обсяг їхньої емісії становив 2 млрд грн.

2.   Попри всю складність періоду визвольних змагань і, певною мірою, приреченість на поразку, уряд Директорії проводив послі¬довну державницьку грошову політику, характерними рисами якої були постійне вилучення з обігу чужоземних грошових знаків, збільшення кількості номіналів, обсягів емісії українських грошей та підвищення ступеня захисту їх від підробок.

3.  Від часів Гетьманату українські уряди вживали заходів щодо об¬меження обігу на наших землях чужоземної валюти, передовсім ро¬сійської. Різноманітні законодавчі акти передбачали припинення їх існування як законних платіжних засобів, обмін на українські гроші за певним курсом, визнання фальшивими виготовлених за допомо¬гою вітчизняних кліше денікінських та більшовицьких купюр.

4.  На 1918—1920 рр. припав пік приватних і місцевих емісій, які мали наповнити грошовий обіг дрібними номіналами та зменшити тягар знецінення державних грошей, який лягав на простих людей. Емітентами бон виступали міські громади, кредитні установи, ко¬оперативи, фірми, магазини, аптеки тощо. Такі гроші могли оберта¬тися лише в межах того відомства, яке їх випустило. Розмаїттям ви¬різнялись і назви бон: чеки, білети, крони, карбованці, розписки і багато інших..

5. За час існування УНР, Гетьманату і Директорії в 1917 – 1920 роках в обіг було випущено 24 види грошових знаків – карбованців, гривень, шагів.

 

Список використаної літератури

 

1.     Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років. Ілюстрований історико-іконографічний нарис.- Клівленд, 1974.

2.     Гроші в Україні: факти і документи / М. Дмитрієнко, В. Ющенко, В. Литвин, Л. Яковлєва.- К., 1998.

3.     Доценко О. Літопис Української революції. - Т. 2.- Кн. 4.- К., 1995.

4.     Економічна історія України: Навчальний посібник / Упоренко М.О., Кузнєцов Є.А., Парієнко Г.К., Коломійчук Т.Х. – Х.:   ТОВ «Одіссей», 2004. – 496 с.

5.     Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича.- Т. 2.- Л., 1993.

6.     Мартос Б., Зозуля Я. Гроші Української держави. - Мюнхен, 1972.

7.     Рябченко П. Ф., Бутко В. І. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769-1999 гг.).- Т. 2: Боны Украины. -К., 1999.

8.     Сабанти Б.М. Теория финансов. - М.: Менеджер, 1998.

9.     Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра економ. наук, проф. С.К. Реверчука. – К.: Атака, 2004. – 340 с.

10.   Швець В. Каталог українських грошей від 1917 року.- Л., 2000.

 

  On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ